HMS- målsætning for Delta System AS

Delta System AS’ mål er at drive virksomhed på en måde, der sikrer bæredygtig udvikling og så godt som muligt forhindrer, at HELBRED, MILJØ og SIKKERHED bliver forringet eller skadet.

Tiltag, der skal føre os frem til 0 (nul) fraværsskader:

Dette skal vi opnå ved at:

1 Der skal gennemføres sikringsrunder 1 gang om måneden, fortrinsvist den sidste fredag i måneden

2 Vi skal have HMS-møde efter hver sikringsrunde den næst følgende mandag.

3 Gennemgang af sikkerhedshåndbog med alle ansatte 1 gang om året. Fortrinsvist i december.

4 Alle ansatte skal hjælpe hinanden med at følge de gældende regler.

5 Alle ansatte har pligt til at indberette til nærmeste overordnede om forhold, som har eller kan skabe utilfredsstillende situationer/forhold

6 Alle arbejdstagere skal indkaldes hvert halve år til et HMS-møde, hvor det er muligt at kommentere eksisterende rutiner og komme med forslag til nye rutiner.

 

Download vores HMS målsætning som PDF-fil her.